Sťahovanie

Január bol mesiacom krabíc, skladania, triedenia a prenášania vecí z bytu do domu. Postupne prichádzal aj prvý nábytok. Dom nabudol opäť raz iný rozmer – z práznych miestností sa stavali útulné a funkčné izby.

Konečne mohla byť dokončená aj kuchyňa – montáž pracovnej dosky sme kvôli vlhkých stenám posunuli a do jej montáže nemohla byť nainštalovaná ani indukčná doska.

Posledný januárové dni boli veľmi hektické a plán potriediť veci, pred tým ako sa budeme sťahovať nám časovo nevyšiel. Čo už, budeme to musieť absolvovať pri vybaľovaní.

31 januára odovzdávame kľúče prenajímateľovi bytu a poslednýkrát za sebou zatvárame dvere. Opúšťame tento byt s trochou nostalgie. Predsa len sme v ňom bývali dlho a bol plný spomienok. Začína sa však pre nás nová etapa – etapa bývania vo vlastom vysnívanom dome – ktorá je navyše spojená s ďalšou radostnou novinou…

Kolaudácia

Po vyriešení problému s kanalizáciou sme požiadali stavebný úrad o kolaudačné rozhodnutie. Asi týždeň po podaní žiadosti prišla pracovníčka na obhliadku domu, porovnala si realizačný projekt s realitou, skontrolovala hlavne povinnosti ako zábradlia ako aj jednotlivé certifikáty a osvedčenia.

K žiadosti o kolaudáciu sme museli doložiť nasledovné dokumenty :

 • list vlastníctva – kópia z kataster portálu
 • geometrický plán overený katastrom
 • kópia stavebného povolenia
 • energetický certifikát budovy

K ústnemu pojednávaniu (teda pripraviť doma a predložiť pri kolaudácii):

 • overená dokumentácia v stavebnom konaní
 • všetky certifikáty o zhode a o použitých materiáloch
 • všetky stavebné materiály a zabudované stavebné výrobky
 • certifikát o zhode na rozvádzač elektrickej energie
 • výsledky skúšok
 • tlakové skúšky – voda, kanalizácia, plyn, UK
 • revízne správy – elektrika, bleskozvod, komín, klimatizácia
 • vyhlásenie o odovzdaných odpadoch a certifikát, ktorý oprávňuje prijímateľa odpadu s narábaním a spracovaním takýchto odpadov
 • súpis zmien oproti projektovej dokumentácii
 • súpis nedorobkov

30 decembra vtúpilo kolaudačné rozhodnutie do platnosti : môžeme oficiálne bývať.

Opravy po zatečení

To, že problém kanalizácie sa vyriešil ešte neznamenalo, že sa môžeme ihneď sťahovať. Najprv bolo nutné opraviť zatečené steny. Rovnako zo zvýšenej vlhkosti praskla schodnica schodiska, ktorá sa musela kompletne vymeniť. Zariaďovanie prízemia tak isto muselo počkať až do konečných úprav, rovnako aj dokončenie kuchyne a montáž pracovnej dosky.

Sťahovať sme sa začali postupne až v januári.

 

Honba na vinníka

Po monitoringu kanalizácie sme museli začať veľmi rýchlo konať. Existovali dve možnosti – buď pochybili ešte developér pri výstavbe inžinierskych sietí alebo spoločnosť zodpovedná za odvod splaškovej vody, ktorá rozvody od developéra následne prevzala.

Obidvom sme urýchlenie poslali žiadosť o vyjadrenie k situácii a ako aj žiadosť o vyriešenie problému. Prístup developéra „nesklamal“ – totálna ignorácia. Spoločnosť za odvod vody sa k problému zo začiatku tak isto postavila vyhýbavo. Vyhovárali sa na to, že prípojku zaslepil developér, ktorý mal na to kupujúcich upozorniť a prípojku odslepiť. Spoločnosť od neho prípojku ale prevzala a teda prebrala zodpovednosť na seba. Navyše nám ešte aj dala podpísať zmluvu o odvádzaní odpadových vôd bez toho, aby si vôbec skontrolovali, či odvádzanie funguje. Zo začiatku sa nás snažili presvedčiť, že si máme prípojku  opraviť sami. Po pripomenutí ich vlastných obchodných podmienok a pojmov (hlavne toho, že bod napojenia patrí im), sa problémom konečne začali zaoberať. Nebolo to samozrejme hneď, keďže celú situáciu museli prešetriť aj sami. Po viacerých listoch a telefonátoch sa nakoniec 12.12 odhodlali prípojku odslepiť. Našťastie nebolo nutné rozkopávať cestu a do kanalizácie sa spustil robot na kolieskach, ktorý otvor vyfrézoval.

Konečne sme mohli začať bez obáv splachovať. Ďalšia etapa po presťahovaní bude vymáhanie náhrady škôd od zodpovednej spoločnosti.

Katastrofa 2

Po týždni sa prízemie javilo ako suché. Za ten čas sa opravilo kotvenie prístrešku, prišlo tak isto na to, že aj jeden dažďový zvod bol nesprávne napojený a voda z neho zatekala za izoláciu. Problém sa javil ako zažehnaný, preto sa začala opätovne používať voda, spustilo sa kúrenie.

Po niekoľkých dňoch sme si ale všimli, že fľaky sa začali opäť objavovať a to ešte intenzívnejšie ako pred tým. Takmer každá stena bola nimi postihnutá v menšom alebo väčšom rozsahu.

P1120082     P1120075 P1120072     P1120069

Pristúpili sme teda k opätovným testom, tentokrát sme už na to išli systematicky, aby sme postupne vylúčili jednotlivé možnosti.

Kúrenie a voda sa ukázali ako spoľahlivé. Jedno podozrenie padlo aj na tepelné čerpadlo, keďže na spiatočných potrubiach sa tvorilo dosť veľké množstvo kondenzácie, ktoré stekalo na podlahu. Tieto potrubia sa tak isto na dvakrát preizolovali, aby sa kondenzácii predchádzalo.

Do podlahy sa urobila sonda, aby sme zistili v akom stave je základová doska. Bolo na nej asi 3mm vrstva vody.

P1120113

Nikto si nevedel dať rady s tým, čo by mohlo toto vlhnutie spôsobovať. Až jedného dňa, keď pri spláchnutí WC z bublinky vyžblnkla voda, išli sme otvoriť kanalizačnú šachtu, ktorá bola úplne zatopená.

Začalo sa teda v bežných krtkovaním, ktoré však nepohlo. Voda zo šachty neodtekala. Museli sme do potrubia zaviesť robota s kamerou, aby situáciu zmonitoroval. Ukázalo sa, že naša kanalizačná prípojka je síce pripojená, ale v mieste pripojenia na verejnú kanalizáciu je zaslepená. Všetka voda, ktorá sa použila, nemala kam odtiecť. resp. mala a bolo práve do interiéru domu, keďže kanalizačné potrubia nie sú stavané na to, aby tesnili pri konštantnom nápore vody.

Začína sa honba na vinníka…

Vstavané skrine

Napriek problémom na prízemí, sme sa rozhodli pokračovať v úprave poschodia, kde sme dali namontovať vstavané skrine. Pred tým sme si ale užili tapetovanie zadných stien, aby sa vnútro trochu oživilo.

Všetky skrine sme vybrali s rovnakým motívom. Posledná skriňa na prízemí sa bude montovať potom, ako sa problém s vlhkosťou nadobro vyrieši.

P1120022     P1120019

P1120018     P1120008

Katastrofa

Jedného dňa, pár dni potom, ako sme začali kúriť, sme si všimli, že parketové lišty boli na niektorých miestach v obývačke oduté alebo mierne odlepené. Keď sme ich dali dolu, s hrôzou sme zistili, že na stenách pri podlahe sa začali vytvárať vlhké fľaky. Tento istý problém sme si všimli aj v chodbe a komore.

P1120047    P1120045

Súčasne s tým sme zaznamenali aj pokles tlaku v rozvodoch kúrenia. Do toho začalo pršať a aj v sklade vonku sme si všimli na strope vlhké mapy.

Jedná sa o problém zle ukotveného prístrešku a zatekania ? Je to iba kondenzácia ? Alebo je prasknuté nejaké potrubie ? Alebo niečo ešte horšie ?

Keďže problém sa objavil iba na prízemí, najprv sa odpojilo kúrenie dolu a sledoval sa tlak v tejto časti. Keď sa problém nezlepšoval a fľaky sa šírili, nastalo všeobecné presvedčenie, že sa jedná o problém kúrenia, ktoré je pravdepodobne niekde porušené. Ale aj po niekoľkých dňoch sa manometre na tejto vetve kúrenia ani nepohli. Nastala druhá etapa testov. Odpojilo sa aj horné poschodie, natlakovala sa teplá aj studená voda…objavil sa iba mierny pokles spôsobený pravdepodobne ochladením vody v potrubí. Kúrenie na poschodí zaznamenalo o niečo väčší pokles, ale tiež sa to odôvodňovalo odvzdušňovaním systému a ochladením.

P1120026

Po všetkých týchto skúškach bolo prijaté rozhodnutie kúrenie opäť spustiť, aby sa dom začal intenzívne sušiť. Stavebná firma je presvedčená, že sa jedná o problém kondenzácie, keďže doska je studená a pri styku s postupne sa zohrievajúcou sa stenou tam vzniká rosný bod.

Kde je pravda ? Ťažko povedať. Ak by sme to chceli naozaj zistiť, testovanie by muselo byť oveľa zdĺhavejšie a na to momentálne nemáme ani čas ani chuť. Rozhodli sme sa všetky možné netestnosti riešiť okamžite, zároveň dom poriadne vykurovať aj s doplnenými elektrickými ohrievačmi a vetrať.

Po týždni intenzívneho kúrenia na vyše 30 st., zapnutom odvlhčovači, rekuperácií, vetraní, vlhké fľaky začali ustupovať a na mnohých miestach úplne vyschli. Či je ale problém na dobro nažehnaný, nevieme.

Tlak v kúrenie stále mierne klesá. Že vraj môže trvať až 6 mesiacov, kým sa systém úplne stabilizuje, ale frekvencia poklesov a dotlakovania by mali postupne znižovať. Začali sme teda sledovať, ako sa tento tlak vyvíja.

Garážová brána

Na garážovú bránu sa čakalo dosť dlho. Jeden z dôvodov bol aj ten, že z ľavej strany nebolo bránu o čo ukotviť. Napriek tomu, že aj stavebný dozor upozorňoval stavebnú firmu, aby sa začala týmto problémom zaoberať už v júni alebo júli, skutočne riešiť sa to začalo až koncom augusta. A prvotné riešenie bolo, že bežný dodávateľ garážových brán, takú bránu urobiť nevie.

Nakoniec nám kontakt sprostredkoval stavebný dozor. Táto nová firma si vedela s problémom poradiť a na ľavú stranu ukotvila lištu, na ktorú sa upevnila vodiaca koľajnica. Musel sa vyriešiť aj problém prekladov v garáži. Stredná vodiaca lišta nemohla byť kotvená úplne hore o strop. Prechod garáže sa tým pádom musel znížiť. Znížil sa o niečo viac, ako sme počítali, ale stále je to prechodná výška. Daňou je ale to, že bočná vodiaca lišta prechádza popred okno. Či sa to naozaj nedalo posunúť o pár centimetrov vyššie, aby to oknu nevadilo, je diskutabilné…

P1110939    P1110973

P1110947    P1110989

 

P1110988   A určite si kladiete otázku, ako sa ešte vyriešia bočné biele pásy z pravej aj ľavej   strany. Pôvodná idea bola prekryť ľavú stranu polystyrénom a zaomietať. Až nato, že horný fixný panel je s lemovaním a tým pádom by bol lem z jednej strany prekrytý polystyrénom a z druhej strany priznaný.

Ako veľa vecí, ani montáž brány sa neobišla bez reklamácie. Spodný panel bol zašpinený od pásky a firma ho musela komplet vymeniť. Stavebné firma sa rozhodla tento panel použiť na výrobu krytu, ktorý namontuje na bielu lištu zľava. Týmto by sa vyriešil problém symetrickosti a farby.

Dva kroky dopredu….

…a jeden späť.

Vyzerá to tak, že takmer žiadna z dokončovacích prác na dome sa neobišla bez poškodenia niečoho iného. V kúpeľniach sa už vymienili 4 poškodené dlažby, jedná ešte na výmenu čaká. Pri montáži lešenia sa poškodili dlažby na terase. Vaňa je na jednom mieste mierne poškriabaná – že vraj už taká prišla. Prečo sa ale potom rovno nereklamovala ?

Schodiskové svetlá nakoniec „svietia“ – ale len vtedy, keď sa zapne jeden z vypínačov na poschodí. Stále je nedoriešená odvetrávacia mriežka strechy, ktorá by sa mala vymeniť, aby pod strechu nezatekalo. Klampiar má tak isto ešte čo robiť – vymeniť jeden odkvap, prerobiť sokle na terase, skrátiť parapet…

Na fasáde sa mali prekryť krytky elektroinštalačných krabíc – boli sme ubezpečovaní, že ich nebude vidno a budú zarovno s fasádou. Asi nás pokladajú za starovekých Egypťanov bez perspektívy.

P1110923

Buď sa robotníkom na našej stavbe tak páči, že robia všetko preto, aby tam ostali, čo najdlhšie, alebo sa starajú naozaj iba o jeden momentálny úkon bez ohľadu na to, čo bolo a bude urobené.