Kolaudácia

Po vyriešení problému s kanalizáciou sme požiadali stavebný úrad o kolaudačné rozhodnutie. Asi týždeň po podaní žiadosti prišla pracovníčka na obhliadku domu, porovnala si realizačný projekt s realitou, skontrolovala hlavne povinnosti ako zábradlia ako aj jednotlivé certifikáty a osvedčenia.

K žiadosti o kolaudáciu sme museli doložiť nasledovné dokumenty :

 • list vlastníctva – kópia z kataster portálu
 • geometrický plán overený katastrom
 • kópia stavebného povolenia
 • energetický certifikát budovy

K ústnemu pojednávaniu (teda pripraviť doma a predložiť pri kolaudácii):

 • overená dokumentácia v stavebnom konaní
 • všetky certifikáty o zhode a o použitých materiáloch
 • všetky stavebné materiály a zabudované stavebné výrobky
 • certifikát o zhode na rozvádzač elektrickej energie
 • výsledky skúšok
 • tlakové skúšky – voda, kanalizácia, plyn, UK
 • revízne správy – elektrika, bleskozvod, komín, klimatizácia
 • vyhlásenie o odovzdaných odpadoch a certifikát, ktorý oprávňuje prijímateľa odpadu s narábaním a spracovaním takýchto odpadov
 • súpis zmien oproti projektovej dokumentácii
 • súpis nedorobkov

30 decembra vtúpilo kolaudačné rozhodnutie do platnosti : môžeme oficiálne bývať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *